visatekstis dokumentas (pdf) - Klaipėdos universitetas

Koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė

Artūro Poviliūno olimpinio sporto istorija — tautos atmintis A. Monografijoje aprašyti darbai, žmonės, įvykiai neleis nugrimzti nežinomybėn istorinėms sporto ištakoms ir ryškioms asmenybėms. Svarbiausia, kad praeityje sukauptą patirtį būtų galima kuo optimaliau panaudoti dabarčiai ir ateičiai — rengiantis vis naujoms olimpiados žaidynėms. Ši monografija — tai vienybės tarp žmonių simbolis, praeitį ir dabartį vienijantis ryšys.

Knyga _2 be EndNote.indd

Monografijoje pateikti faktai liudija, kad olimpinis sportas ir olimpizmas darė ir daro didelį poveikį pasaulio visuomenės raidai, yra viena tvirčiausių žmonijos kultūros vertybių, olimpinis sportas krovė, krauna ir kraus tikrąjį valstybės sporto kapitalą, didžiausią, dabarčiai ir ateičiai reikšmingiausią valstybės turto dalį.

Sportininkų, trenerių, sporto organizatorių, mokslininkų rankomis ir protu sukauptas olimpinis paveldas yra mums brangus, juo galime didžiuotis. Olimpinis sportas yra tapęs kultūros dalimi, olimpizmo dvasinė kultūra — visų tautų nuosavybė, XXI amžiuje olimpinės žaidynės ir olimpizmas yra būtinybė, valstybės rūpestis, todėl olimpinį sportą, jo idealus ir vertybes būtina skiepyti į jauno žmogaus gyvenimą. Olimpizmas turi būti estetinio idealo ir dorovinio tyrumo, fizinės ištvermės ir kūno stiprybės mokykla.

Šiuos uždavinius bus galima įgyvendinti tik tada, kai visa tai atitiks jūsų garbę ir orumą, kuriuos jūs kaip tikri sportininkai panaudosite dvasiai ir kultūrai aukštinti. Olimpiniame pasaulyje gimsta naujas mąstymas, artinantis prie senovės graikų pažiūrų, europiečių humanistinės tradicijos pozicijų.

sergant mažakraujyste, hipertenzija nėra būdinga hipertenzijos gydymo seansai

Tai olimpinės pedagogikos vizija pasaulio žmonijos istorijoje. Tai nauja pasaulio olimpinio švietimo kryptis. Tai mokymosi, žinių, patirties, proto lavinimo šaltinis.

biologiškai aktyvūs hipertenzijos taškai vaizdo inscenizacijos dėlės dėl hipertenzijos

Olimpinis sportas ir olimpinės žaidynės tapo simboliu, kad ateitis kuriama su jaunų žmonių drąsa, energija ir viltimi. Olimpinė pedagogika — tai mokslas apie sportinį jauno žmogaus ugdymą remiantis humanistiniais olimpizmo idealais ir vertybėmis, ugdymą, kupiną džiaugsmo, žvalumo, tikėjimo ateitimi.

Lietuvos valstybėje olimpinis sportas turi būti skiriamas humanistiniam sportininko asmenybės ugdymui atskleidžiant fizinių, protinių ir dvasinių ypatybių visumą, lemiančią jo veiklą, elgesį, savarankiškumą ir atsakingumą. Todėl tolesnė olimpinio sporto mokslo plėtra, tolesnė olimpinio švietimo evoliucija — tai mes patys, mūsų veikla, padedanti įveikti problemas ir grėsmes, kurias gimdo profesionalusis sportas.

Monografiją sudaro trys dalys, apimančios Lietuvos olimpinio sporto raidą trimis laikotarpiais: —; —; — metais, kiekvienoje dalyje išryškintos to laikotarpio svarbiausios ypatybės, bruožai ir problemos.

Pirmoje monografijos dalyje — m.

pratimai kaklui hipertenzijai video hipertenzijos paūmėjimo gydymas

Prezidentas dr. Visos tautos suprato tai, kad kūno kultūra turi atsiliepti koronarinė diskurso liga sveikata širdis vyro vyriškumas medicinos visuomenė tautos gyvenimą. Kitos tautos nužengė toliau už mus šiuo atžvilgiu. Mes dar nepasiekėme to, ką galėtume pasiekti Todėl sportas turi ne tik atskiros grupės reikšmės, bet ir valstybinės. Mes tik pradėjome lavintis, todėl ir jūsų eilės retos, bet mes sulauksime tos valandos, kada visa Lietuvos visuomenė bus apimta fizinio darbo lavinimu.

Tai yra valstybės reikalas Jis — Lietuvos sporto lygos pirmininkas, galima pavadinti ir Lietuvos nacionalinio olimpinio komiteto primininku, ieškojo būdų, kaip greičiau išbristi iš atsilikimo ir pasiekti bent Latvijos ir Estijos lygį. Taip auklėjamo jaunimo sielose tikrai atsispindės mūsų galinga praeitis, tėvų papročiai, viso krašto gamta.

Fiziškas auklėjimas sužadina ir tėvynės meilę Autoriaus pateikta Nepriklausomos Lietuvos sporto istorinė apžvalga rodo, kad mes, lietuviai, galime tik didžiuotis tuo laikotarpiu ir jį su malonumu prisiminti, nes tai buvo garbingas Nepriklausomos Lietuvos kultūrinio gyvenimo laikotarpis, ryškus Lietuvos sporto istorijoje. Nepriklausomos Lietuvos valstybės egzistavimas pasibaigė, nes Vilniaus, Kauno ir kitų miestų ar miestelių gatvėmis, Lietuvos vieškeliais ir plentais maurojo kautynėms paruošti rusų kariuomenės tankai, šarvuoti automobiliai, artilerija, žygiavo pėstininkų divizijos.

Tą dieną Lietuva buvo okupuota, išbraukta iš nepriklausomų pasaulio valstybių tarpo. Kaip viesulas praėjo per Lietuvą sporto griovimo banga. Antra monografijos dalis — m. Sukurta sportininkų rengimo sistema, institucijos ir jų veikla turėjo propaguoti sovietinio gyvenimo būdo pranašumus.

Valstybė buvo brutaliai valdoma, bet sportas teikė kitas kilnaus elgesio vertybes. Labai ryškiai šį laikotarpį to meto sportininkų akimis apibūdino Melburno olimpinių žaidynių sidabro medalio laimėtojas prof. Mūsų įdėtas triūsas, gebėjimai, trenerių įdėtos pastangos buvo viskas.

Tai lėmė sportinį rezultatą. Būti olimpiečiu yra kažkas svarbesnio, brangesnio, patvaresnio, reikalingesnio žmogui. Tai pagarba ir nuoširdumas, tai gerumas būnant žmogui žmogumi.

Tai niekam neprilygstantis kilnumo pojūtis.

visatekstis dokumentas (pdf) - Klaipėdos universitetas

Olimpinio sporto veikla buvo ribojama objektyvių to meto sąlygų, ypač trukdė to meto socialinė, politinė padėtis. Siekta išplėtoti masinį fizkultūrinį judėjimą, kelti sportininkų meistriškumo lygį ir tuo pagrindu užtikrinti sovietinių sportininkų pirmavimą tarptautinėse varžybose.

Tradicija tapo dalyvavimas SSRS tautų spartakiadose.

  • Leonas Valius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinika Doc.
  • Riho Altnurme — Tartu universitetas.
  • Knyga _2 be telelotobutas.lt - PDF Free Download
  • Moteris Santykiai, kurie daro moteris patrauklias Net senovėje idealioms moterims buvo pateikiami klubo sąnariai, svyruojantys nuo 0,6 iki 0,7.

Autorius pažymi, kad kūno kultūroje ir sporte vyravo sovietinio sporto principai ir kryptys. Sportininkų meistriškumo lygio kėlimas, sporto pergalės ir medaliai tapo dar reikšmingesni rengimosi Maskvos olimpinėms žaidynėms ir dalyvavimo jose metu.

Koks moters santykis į vyrą padės jam atskleisti savo vyriškumą, o jai – pasijusti tikra moterimi?

Sporte įsivyravo čempioniškas mentalitetas, pergalės bet kokia kaina siekimas. Sportininkų ugdymo ir rengimo sistemoje vyko didžiulė atranka, ypač neobjektyvi Baltijos šalių sportininkams. Sukurta fizinio lavinimo bei sportininkų rengimo sistema ir bazė, institucijos 4 ir jų veikla turėjo propaguoti sovietinio gyvenimo būdo pranašumą.

Nr. 1(63) - Lietuvos sporto informacijos centras

Sportas su perspektyviniu planavimu ir centralizuotu valdymu buvo komandinės sovietinės sistemos dalis. Lietuvos sportininkų istoriniai žingsniai buvo svarbūs, bet sunkūs, pareikalavę iš sportininkų visų jėgų.

Lietuvos sportininkams reikėjo išmokti kantriai įveikti visus totalitarinės valstybės sukelia pirminę hipertenziją, pažeminimus, atlaikyti nepaprastą konkurenciją profesionaliajame sporte. Nors sportas, tarnavęs esamai SSRS ideologijai, turėjo slopinti Lietuvos sportininkų tautinę, dvasinę prigimtį, tačiau, kaip pastebi autorius, sportininkai, sporto organizatoriai nepastebimai pirmieji pradėjo griauti tą pačią šlovintą didybę, pirmieji kvietė laisvėn, vienijo tautą, budino tautinį pasididžiavimą.