Arterinė hipertenzija kartais pasireiškia ir vaikystėje

Momentinis hipertenzijos gydymas

Arterinio kraujo spaudimo korekcija visą parą — ar būtina ir ar įmanoma?

momentinis hipertenzijos gydymas

Sigitos Glaveckaitės pranešimą Kraujo spaudimo korekcija visą parą — ar būtina ir ar įmanoma? Įvadas Arterinė hipertenzija AH yra didelė visuome­nės sveikatos problema, kurios paplitimas suaugu­siųjų populiacijoje siekia 35—40 proc. Priežas­tys, dėl kurių didėja serga­mumas AH, yra įvairios — tai ir nutukimo epidemijair ilgėjanti gyvenimo trukmė, ir didelis suvartojamos druskos kiekis, ir mažas fizinis aktyvumas, ir paplitęs nikotino, alkoholio vartojimas 2—4.

momentinis hipertenzijos gydymas

AH yra didysis ser­gamumo širdies ir kraujagyslių ligomis bei mirštamumo nuo jų rizikos veiksnys — ši arterinio kraujo spaudimo AKS ir prognozės priklausomybė stebima visose po­puliacijose, visose amžiaus grupėse, yra stipri ir nuola­tinė. Šiandien neabejojama AKS korekcijos svarba, nes bet kokio galimo AKS mažinančių vaistų nepageidauja­mo poveikio rizika daug mažesnė nei nekoreguoto AKS įtaka sergamumui bei mirštamumui. Be to, pastaroji analizė parodė, kad ilgalaikis įprastinio sistolinio krau­jo spaudimo sumažinimas 2 mm Hg lemia reikšmingą 7 proc.

momentinis hipertenzijos gydymas

Pirminės esencialinės hipertenzijos išsivystymą skatina padidėjęs cirkuliuojančio kraujo tūris, simpati­nės nervų sistemos hiperaktyvumaspadidėjęs periferi­nių kraujagyslių pasipriešinimas, renino, angiotenzino ir aldesterono sistemos RAAS aktyvumo padidėjimas, kt. Daugelio pacientų didelį AKS lemia ne vienas, bet keli veiksniai, todėl gydymas vienu vaistu retai būna veiksmingas, o iki 70 proc. Nustatyta, kad AH gydymas 2 skir­tingų klasių vaistų deriniu gali būti veiksmingesnis, nei vieno vaisto dozės didinimas 2, 8nes derinyje esantys vaistai neretai pasižymi fiziologine bei momentinis hipertenzijos gydymas sinergija, o tai lemia ne tik tikslinių AKS verčių pasie­kimą didesniam skaičiui pacientų, bet ir mažesnį skai­čių nepageidaujamų poveikių 2.

momentinis hipertenzijos gydymas

Net ir gydant 2 vais­tų deriniu, apie pusei ligonių nepavyksta pasiekti tiksli­nių AKS verčių, todėl tenka derinti 3 ar daugiau antihi­pertenzinių vaistų 7. Neseniai vykusioje konferencijoje dr. Sigita Gla­veckaitė pranešime Kraujo spaudimo korekcija visą parą — hipertenzija ir vaikų regėjimas būtina ir ar įmanoma?

momentinis hipertenzijos gydymas

Apie tai plačiau šiame straipsnyje. AKS stebėjimą. Nuolat keliamas klausimas, kokiu būdu pamatuotas AKS geriausiai atspindi konkretaus pa­ciento širdies ir kraujagyslių momentinis hipertenzijos gydymas riziką.

momentinis hipertenzijos gydymas

Nors 24 val. AKS stebėjimas yra brangesnis metodas, nei gydytojo kabinete ar namuose matuojamas momentinis AKS, ta­čiau šio metodo teikiama nauda stipriai atsveria jo kainą.

Vaistų vartojimo nuo arterinės hipertenzijos ypatumai

Paros AKS stebėjimas pasižymi daugybę pri­valumų. Šiuo metodu galima įvertinti tiek sis­tolinio, tiek ir diastolinio kraujo spaudimo bei širdies susitraukimų dažnio ŠSD kitimą per parą, patikimai įvertinti gydymo efektyvumą, nustatyti naktinę, baltojo chalato bei paslėptą AH ir tiksliausiai diagnozuoti atsparią gydy­mui AH.

AKS stebėsenos indikacijos Jau minėtas Nii­ranen ir bendraautorių tyrimas parodė, kad ge­riausias prognostinis širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnys yra nakties kraujo spaudimas, kuris nustatomas stebint AKS per parą 9.

Taip pat reikia nepamiršti, kad, priklausomai nuo AKS mata­vimo būdo, yra nustatytos skirtingos AH apibrėžiančios slenkstinės vertės 2 lentelė 2,